Round Square

wpis w: frywolitki, schemat | 5

Otrzymałam kilka próśb o schemat kwadracika, który pokazałam w poprzednim poście. Udało mi się go rozrysować. Kwadracik powstał już prawie trzy lata temu. Zrobiłam z niego wisior i kolczyki.

Krótkie objaśnienie schematu: Kwadracik powstaje w dwóch okrążeniach. Jedno to kwiatek z okręgów-oznaczone na czarno. Drugie okrążenie to łuczki-zaznaczone na zielono. Niestandardowe jest tu dodanie łuczku krótszego niż okrąg, co pozwala na zwężenie płatka kwiatka (te długie wąskie płatki, najpierw wychodzą jakby za szerokie). Łuczki prowadzimy zawsze z przodu robótki, łącząc je ściśle z pikotkami. Numery oznaczają liczbę słupków między pikotkami.

Schemat można pobrać w formacie pdf w pasku bocznym. Proszę o komentarz jeśli wypróbujesz mój schemat i pamiętaj o zalinkowaniu mojego bloga, jeśli opublikujesz kwadracik wykonany na jego podstawie:)

Short explanation of the scheme: The square is formed in two laps. One is a flower from rings-marked in black. The second lap is chains-marked in green. It is non-standard to add chains here, because the chain is shorter than a ring, which allows you to narrow the petal of the flower (these long narrow petals, first seem to be too wide). We always keep attaching chains in front of the piece by lock joins.

The diagram can be downloaded in pdf format in the sidebar. I am asking for a comment if you try my schema and remember to link my blog, if you publish a square based on it 🙂

5 Responses

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *